Search form

ยอห์น 2:14

14ใน​บริเวณ​พระวิหาร พระองค์​ก็​หัน​หมู่​คน​ขาย​งัว ขาย​แกะ​กับ​ขาย​นกก๋าแก๋ ตี้​ไว้​สำหรับ​เป๋น​เครื่องปู่จา คน​แลก​เหรียญ​ก็​นั่ง​อยู่​ตวย​หมู่​เขา