Search form

ยอห์น 2:15

15พระองค์​ก็​เอา​เจื้อก​แป๋ง​เป๋น​แส้ ไล่​เหิบ​หมู่​เขา​ออก​จาก​พระวิหาร​ตึง​แกะ​ตึง​งัว แล้ว​พระองค์​ก็​ถอก​เหรียญ กับ​ปึ๊ด​โต๊ะ​ของ​คน​แลก​เหรียญ​เหีย​หมด