Search form

ยอห์น 2:17

17กำ​นั้น​สาวก​ก็​กึ๊ด​เถิง​กำ​ใน​พระคัมภีร์​ตี้​ว่า “ความ​จงฮัก​ภักดี​ตี้​มี​ต่อ​บ้าน​ของ​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​ตั๋ว​เฮา​วอดวาย​เสี้ยง​หมด”