Search form

ยอห์น 2:22

22หลัง​จาก​พระองค์​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​แล้ว หมู่​สาวก​ก็​จ๋ำ​ได้​ว่า พระองค์​เกย​อู้​จาอี้​ไว้ แล้ว​หมู่​เขา​ก็​เจื้อ​พระคัมภีร์​กับ​เจื้อ​กำ​อู้​ของ​พระองค์