Search form

ยอห์น 2:4

4พระเยซู​ก็​บอก​ว่า “แม่​เหย มา​บอก​เฮา​เยียะ​หยัง บ่ใจ้​เรื่อง​ของ​เฮา” แล้ว​พระเยซู​ก็​บอก​แหม​ว่า “ยัง​บ่เถิง​เวลา​ของ​เฮา​เตื้อ”