Search form

ยอห์น 2:6

6มี​โอ่ง​หิน​ใส่​น้ำ​ตั้ง​อยู่​หั้น​หก​แก่น แต่​ละ​แก่น​ใส่​น้ำ​ได้​ประมาณ​แปด​สิบ​เถิง​ร้อย​ซาว​ลิตร ไว้​สำหรับ​พิธี​ซ่วย​มือ​ซ่วย​ตี๋น​ก่อน​กิ๋น​ข้าว​ต๋าม​ธรรมเนียม​ของ​จาว​ยิว