Search form

ยอห์น 2:7

7แล้ว​พระเยซู​ก็​มา​บอก​คน​ฮับใจ๊​ว่า “ตัก​น้ำ​ใส่​โอ่ง​หื้อ​เต๋ม​เปียง​ปาก​ตึงหมด​นั้น​เลย” คน​ฮับใจ๊​ก็​เยียะ​ต๋าม​กำสั่ง​ของ​พระเยซู