Search form

ยอห์น 20:12

12แล้ว​ก็​หัน​ทูตสวรรค์​สอง​องค์​ใส่​เสื้อ​สี​ขาว​นั่ง​อยู่​ตั๊ด​ตี้​ศพ​พระเยซู​เกย​วาง​อยู่ องค์​นึ่ง​อยู่​ตัง​หัว แหม​องค์​อยู่​ตัง​ตี๋น