Search form

ยอห์น 20:15

15พระองค์​ก็​ถาม​นาง​ว่า “เจ้า​ไห้​เยียะ​หยัง ตวย​เซาะ​หา​ใผ​อยู่​กา” มารีย์​กึ๊ด​ว่า​พระเยซู​เป๋น​คน​เยียะ​สวน​ก็​เลย​อู้​กับ​พระองค์​ว่า “ต้าน​เจ้า ถ้า​ต้าน​เอา​พระองค์​ไป ขอ​บอก​ข้าเจ้า​เต๊อะ​ว่า​ต้าน​เอา​ไป​ไว้​ตี้​ไหน ข้าเจ้า​จะ​ได้​ไป​ฮับ​พระองค์”