Search form

ยอห์น 20:16

16พระเยซู​ก็​เลย​อู้​ว่า “มารีย์​เหย” มารีย์​ก็​งว้าย​หลัง​มา​ผ่อ​พระองค์​แหม​เตื้อ​แล้ว​ก็​ฮ้อง​เป๋น​ภาษา​ฮีบรู​ว่า “รับโบนี” (​แป๋​ว่า อาจ๋ารย์​)