Search form

ยอห์น 20:17

17พระองค์​ก็​อู้​กับ​นาง​ว่า “บ่ต้อง​เกาะ​เฮา เฮา​ยัง​บ่ได้​ปิ๊ก​ไป​หา​พระบิดา​ของ​เฮา​เตื้อ แต่​หื้อ​ไป​บอก​หมู่​ปี้น้อง​ตี้​ติดต๋าม​เฮา​ว่า เฮา​จะ​ปิ๊ก​ไป​หา​พระบิดา​ของ​เฮา ตี้​เป๋น​พระบิดา​ของ​ต้าน​ตังหลาย ก็​คือ​ไป​หา​พระเจ้า​ของ​เฮา​ตี้​เป๋น​พระเจ้า​ของ​ต้าน​ตังหลาย​ตวย”