Search form

ยอห์น 20:2

2นาง​ก็​ฟั่ง​ล่น​ไป​หา​ซีโมน​เปโตร กับ​สาวก​แหม​คน​นึ่ง​ตี้​พระเยซู​ฮัก และ​บอก​หมู่​เขา​ว่า “มี​คน​เอา​ศพ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ไป​จาก​อุโมงค์​แล้ว บ่ฮู้​ว่า​เขา​เอา​ศพ​ไป​ไว้​ตี้​ไหน”