Search form

ยอห์น 20:25

25สาวก​คน​อื่น​มา​บอก​เขา​ว่า “หมู่​เฮา​ได้​หัน​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​แล้ว” แต่​โธมัส​ก็​อู้​กับ​หมู่​เขา​ว่า “ถ้า​เฮา​บ่ได้​หัน​ฮอย​เหล็กกน​ตี้​มือ​ของ​อาจ๋ารย์ และ​บ่ได้​เอา​นิ้ว​แหย่​เข้า​ไป​ใน​ฮู​เหล็กกน​กับ​แผล​ตี้​ขี้ข้าง​อาจ๋ารย์ เฮา​ตึง​บ่เจื้อ”