Search form

ยอห์น 20:27

27แล้ว​พระองค์​อู้​กับ​โธมัส​ว่า “โธมัส​เหย เอา​นิ้ว​มา​แหย่​ตี้​นี่​กับ​ผ่อ​มือ​ของ​เฮา แล้ว​ก็​เอา​มือ​ซวาม​ขี้ข้าง​ของ​เฮา​เหีย บ่ต้อง​สงสัย​แหม หื้อ​เจื้อ​เต๊อะ”