Search form

ยอห์น 20:31

31แต่​ตี้​ได้​เขียน​สิ่ง​หมู่​นี้​ลง​ไป​ก็​เปื้อ​หมู่​ต้าน​จะ​เจื้อ​ว่า พระเยซู​เป๋น​พระคริสต์ คือ​พระบุตร​ของ​พระเจ้า และ​ถ้า​ใผ​วางใจ๋​พระองค์ ก็​จะ​มี​จีวิต​นิรันดร์