Search form

ยอห์น 21

พระเยซู​มา​หา​สาวก​เจ็ด​คน

1หลัง​จาก​นั้น​พระเยซู​ก็​มา​หื้อ​หมู่​สาวก​หัน​แหม​เตื้อ​นึ่ง​ตี้​ทะเล​สาบ​ทิเบเรียส เรื่อง​เป๋น​จาอี้​คือ 2ต๋อน​นั้น​ซีโมน​เปโตร โธมัส​ตี้​เขา​ฮ้อง​กั๋น​ว่า​แฝด นาธานาเอล​ตี้​มา​จาก​หมู่บ้าน​คานา​ใน​แคว้น​กาลิลี ลูกบ่าว​สอง​คน​ของ​เศเบดี กับ​สาวก​แหม​สอง​คน​ของ​พระเยซู ก็​อยู่​ตวย​กั๋น​ตึง​หมด 3แล้ว​ซีโมน​เปโตร​ก็​บอก​หมู่​เขา​ว่า “เฮา​จะ​ไป​เซาะ​ป๋า” หมู่​เขา​ตึง​หมด​ก็​บอก​ว่า “เฮา​จะ​ไป​ตวย” แล้ว​หมู่​เขา​ก็​ลง​เฮือ​ไป แต่​ตึง​คืน​นั้น​หมู่​เขา​เซาะ​ป๋า​บ่ได้​สัก​ตั๋ว

4เมื่อ​เถิง​ต๋อน​เจ๊า พระเยซู​ยืน​อยู่​บน​ต๋า​ฝั่ง แต่​หมู่​สาวก​บ่ฮู้​ว่า​เป๋น​พระเยซู 5พระเยซู​เลย​ถาม​หมู่​เขา​ว่า “เปื้อน​เหย ได้​ป๋า​พ่อง​ก่อ” หมู่​เขา​ก็​ตอบ​ว่า “บ่ได้​เลย”

6พระองค์​ก็​อู้​กับ​หมู่​เขา​ว่า “หื้อ​ต้อด​แห​ไป​ตาง​ขวา​เฮือ​ลอ แล้ว​จะ​ได้​ป๋า” เขา​เลย​ต้อด​แห​ลง​ไป ป๋า​นัก​ขนาด​ก็​ติด​แห​จ๋น​สาว​แห​ขึ้น​มา​บ่ได้

7สาวก​คน​ตี้​พระเยซู​ฮัก​ก็​บอก​เปโตร​ว่า “เป๋น​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า” บ่ากอง​เปโตร​ได้​ยิน​ว่า​เป๋น​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า เขา​ก็​เปี๋ย​เสื้อ​คุม​ตี้​ถอด​ไว้​มา​ใส่ แล้ว​ก็​โดด​ลง​น้ำ​ว่าย​เข้า​ฝั่ง 8แต่​สาวก​คน​อื่นๆ นั่ง​เฮือ​ปิ๊ก​มา​กับ​ลาก​แห​ตี้​มี​ป๋า​ติด​เต๋ม​นั้น​มา​ตวย ย้อน​หมู่​เขา​อยู่​บ่ไก๋​ฝั่ง​นัก ประมาณ​ร้อย​เมตร​เต้าอั้น 9บ่ากอง​หมู่​เขา​ขึ้น​มา​บน​ฝั่ง​แล้ว ก็​หัน​ถ่าน​ติด​ไฟ​มี​ป๋า​ปิ้ง​อยู่​ตัง​บน​กับ​มี​เข้าหนมปัง​อยู่ 10พระเยซู​ก็​อู้​กับ​หมู่​เขา​ว่า “เอา​ป๋า​ตี้​ได้​ตะ​กี้​มา​พ่อง​ลอ”

11ซีโมน​เปโตร​ก็​ลง​เฮือ​ไป​ลาก​แห​ขึ้น​มา ป๋า​ใหญ่​ติด​เต๋ม​แห​นับ​ได้​มี​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม​ตั๋ว แต่​ป๋า​ติด​นัก​จาอั้น​แห​ก็​ยัง​บ่ปุด 12พระเยซู​ก็​อู้​กับ​หมู่​เขา​ว่า “มา​กิ๋น​ข้าวงาย​กั๋น​เต๊อะ” หมู่​สาวก​บ่มี​ใผ​ก้า​ถาม​พระองค์​ว่า “ต้าน​เป๋น​ใผ” ย้อน​หมู่​เขา​ฮู้​แล้ว​ว่า​เป๋น​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า 13พระเยซู​ก็​หยิบ​เข้าหนมปัง​แจก​หื้อ​หมู่​เขา แล้ว​ก็​เอา​ป๋า​มา​เยียะ​อย่าง​เดียว​กั๋น 14นี่​เป๋น​เตื้อ​ตี้​สาม​ตี้​พระเยซู​มา​หื้อ​หมู่​สาวก​หัน​หลังจาก​ตี้​พระองค์​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย

พระเยซู​อู้​กับ​เปโตร

15เมื่อ​หมู่​เขา​กิ๋น​ข้าวงาย​กั๋น​อิ่ม​แล้ว พระเยซู​ก็​อู้​กับ​ซีโมน​เปโตร​ว่า “ซีโมน ลูกบ่าว​ยอห์น​เหย ต้าน​ฮัก​เฮา​นัก​เหลือ​หมู่​นี้​ก่อ” เปโตร​ก็​ตอบ​ว่า “ครับ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า พระองค์​ก็​ฮู้​ว่า​เฮา​ฮัก​พระองค์” พระเยซู​เลย​สั่ง​เปโตร​ว่า “หื้อ​เลี้ยง​ลูก​แกะ​ของ​เฮา​เต๊อะ”

16แล้ว​พระองค์​ก็​ถาม​เขา​เป๋น​เตื้อ​ตี้​สอง​ว่า “ซีโมน ลูกบ่าว​ยอห์น​เหย ต้าน​ฮัก​เฮา​ก่อ” เปโตร​ก็​ตอบ​พระองค์​แหม​ว่า “ครับ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า พระองค์​ก็​ฮู้​ว่า​เฮา​ฮัก​พระองค์” พระเยซู​เลย​สั่ง​เขา​แหม​เตื้อ​ว่า “หื้อ​ผ่อกอย​แกะ​ของ​เฮา​เต๊อะ”

17แล้ว​พระองค์​ก็​ถาม​เขา​เป๋น​เตื้อ​ตี้​สาม​ว่า “ซีโมน ลูกบ่าว​ยอห์น​เหย ต้าน​ฮัก​เฮา​ก่อ” เปโตร​ฮู้สึก​เสียใจ๋​ตี้​พระองค์​ถาม​เขา​เถิง​สาม​เตื้อ​ว่า “ต้าน​ฮัก​เฮา​ก่อ” เขา​เลย​บอก​พระองค์​ว่า “องค์​พระผู้เป๋นเจ้า พระองค์​ก็​ฮู้​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​แล้ว พระองค์​ฮู้​ว่า​เฮา​ฮัก​พระองค์” พระเยซู​อู้​กับ​เขา​แหม​ว่า “หื้อ​เลี้ยง​แกะ​ของ​เฮา​เต๊อะ”

18“เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ว่า ต๋อน​ต้าน​ยัง​เป๋น​บ่าว ต้าน​มัด​สาย​แอว​คน​เดียว​เกียม​ตั๋ว​ไป​หั้น​ไป​นี่​ต๋าม​ใจ๋​ตั๋วเก่า แต่​เมื่อ​ต้าน​เฒ่า​แล้ว ต้าน​จะ​ยื่น​มือ​หื้อ​คน​อื่น​มัด​สาย​แอว​หื้อ แล้ว​เขา​ก็​จะ​ปา​ต้าน​ไป​หั้น​ไป​นี่​ตี้​ต้าน​บ่ใค่​ไป” 19(​ตี้​พระองค์​อู้​จาอั้น ก็​เปื้อ​บอก​หื้อ​ฮู้​ว่า เปโตร​จะ​ต๋าย​จาใด​เปื้อ​จะ​เยียะ​หื้อ​คน​หัน​เถิง​ความ​ยิ่งใหญ่​ของ​พระเจ้า​) บ่ากอง​พระองค์​อู้​จาอั้น​แล้ว ก็​อู้​กับ​เปโตร​ว่า “ตวย​เฮา​มา​เต๊อะ”

สาวก​คน​ตี้​พระเยซู​ฮัก

20ซีโมน​เปโตร​งว้าย​หลัง​ไป​ก็​หัน​ว่า​สาวก​คน​ตี้​พระเยซู​ฮัก​ตวย​มา (​สาวก​คน​นั้น​ก็​คือ​คน​ตี้​เอน​ตั๋ว​ใก้ๆ พระเยซู​ต๋อน​ตี้​กิ๋น​ข้าว​ก่อน​ตี้​พระเยซู​โดน​ยับ แล้ว​ได้​ถาม​พระองค์​ว่า “อาจ๋ารย์ คน​ตี้​หักหลัง​ต้าน​เป๋น​ใผ​ครับ”) 21เมื่อ​เปโตร​หัน​สาวก​คน​นั้น​ก็​เลย​ถาม​พระเยซู​ว่า “พระองค์​ครับ แล้ว​คน​นี้​จะ​เป๋น​จาใด”

22พระเยซู​ก็​ตอบ​เปโตร​ว่า “ถ้า​เฮา​ใค่​หื้อ​เขา​อยู่​จ๋น​เถิง​เฮา​ปิ๊ก​มา​แหม​เตื้อ แล้ว​มัน​เรื่อง​อะหยัง​ของ​ต้าน​ตวย หื้อ​ตวย​เฮา​มา​เต๊อะ”

23ย้อน​กำ​ตี้​พระเยซู​อู้​นั้น ก็​เยียะ​หื้อ​หมู่​ปี้น้อง​ตี้​ติดต๋าม​พระเยซู​เล่า​ลือ​กั๋น​ไป​ใคว่​ว่า​สาวก​คน​นั้น​จะ​บ่ต๋าย แต่​พระเยซู​บ่ได้​บอก​ว่า​สาวก​คน​นั้น​จะ​บ่ต๋าย พระองค์​อู้​ก้า​ว่า “ถ้า​เฮา​ใค่​หื้อ​เขา​อยู่​จ๋น​เถิง​เฮา​ปิ๊ก​มา​แหม​เตื้อ แล้ว​มัน​เรื่อง​อะหยัง​ของ​ต้าน​ตวย” เต้าอั้น

24สาวก​คน​นั้น​เนาะ​ตี้​เป๋น​พยาน​เรื่อง​หมู่​นี้ กับ​เป๋น​คน​ตี้​เขียน​บันทึก​สิ่ง​หมู่​นี้​ไว้ แล้ว​หมู่​เฮา​ฮู้​ว่า​กำ​พยาน​ของ​เขา​เป๋น​ความ​จริง

25มี​แหม​หลาย​อย่าง​ตี้​พระเยซู​ได้​เยียะ​ไว้ ถ้า​จะ​เขียน​ตึง​หมด​นั้น ข้าพเจ้า​กึ๊ด​ว่า​โลก​ตึง​โลก​ก็​บ่ใหญ่​ปอ​จะ​เก็บ​หนังสือ​ตี้​จะ​เขียน​นั้น​ได้