Search form

ยอห์น 21:18

18“เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ว่า ต๋อน​ต้าน​ยัง​เป๋น​บ่าว ต้าน​มัด​สาย​แอว​คน​เดียว​เกียม​ตั๋ว​ไป​หั้น​ไป​นี่​ต๋าม​ใจ๋​ตั๋วเก่า แต่​เมื่อ​ต้าน​เฒ่า​แล้ว ต้าน​จะ​ยื่น​มือ​หื้อ​คน​อื่น​มัด​สาย​แอว​หื้อ แล้ว​เขา​ก็​จะ​ปา​ต้าน​ไป​หั้น​ไป​นี่​ตี้​ต้าน​บ่ใค่​ไป”