Search form

ยอห์น 21:19

19(​ตี้​พระองค์​อู้​จาอั้น ก็​เปื้อ​บอก​หื้อ​ฮู้​ว่า เปโตร​จะ​ต๋าย​จาใด​เปื้อ​จะ​เยียะ​หื้อ​คน​หัน​เถิง​ความ​ยิ่งใหญ่​ของ​พระเจ้า​) บ่ากอง​พระองค์​อู้​จาอั้น​แล้ว ก็​อู้​กับ​เปโตร​ว่า “ตวย​เฮา​มา​เต๊อะ”