Search form

ยอห์น 21:23

23ย้อน​กำ​ตี้​พระเยซู​อู้​นั้น ก็​เยียะ​หื้อ​หมู่​ปี้น้อง​ตี้​ติดต๋าม​พระเยซู​เล่า​ลือ​กั๋น​ไป​ใคว่​ว่า​สาวก​คน​นั้น​จะ​บ่ต๋าย แต่​พระเยซู​บ่ได้​บอก​ว่า​สาวก​คน​นั้น​จะ​บ่ต๋าย พระองค์​อู้​ก้า​ว่า “ถ้า​เฮา​ใค่​หื้อ​เขา​อยู่​จ๋น​เถิง​เฮา​ปิ๊ก​มา​แหม​เตื้อ แล้ว​มัน​เรื่อง​อะหยัง​ของ​ต้าน​ตวย” เต้าอั้น