Search form

ยอห์น 21:24

24สาวก​คน​นั้น​เนาะ​ตี้​เป๋น​พยาน​เรื่อง​หมู่​นี้ กับ​เป๋น​คน​ตี้​เขียน​บันทึก​สิ่ง​หมู่​นี้​ไว้ แล้ว​หมู่​เฮา​ฮู้​ว่า​กำ​พยาน​ของ​เขา​เป๋น​ความ​จริง