Search form

ยอห์น 21:3

3แล้ว​ซีโมน​เปโตร​ก็​บอก​หมู่​เขา​ว่า “เฮา​จะ​ไป​เซาะ​ป๋า” หมู่​เขา​ตึง​หมด​ก็​บอก​ว่า “เฮา​จะ​ไป​ตวย” แล้ว​หมู่​เขา​ก็​ลง​เฮือ​ไป แต่​ตึง​คืน​นั้น​หมู่​เขา​เซาะ​ป๋า​บ่ได้​สัก​ตั๋ว