Search form

ยอห์น 21:7

7สาวก​คน​ตี้​พระเยซู​ฮัก​ก็​บอก​เปโตร​ว่า “เป๋น​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า” บ่ากอง​เปโตร​ได้​ยิน​ว่า​เป๋น​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า เขา​ก็​เปี๋ย​เสื้อ​คุม​ตี้​ถอด​ไว้​มา​ใส่ แล้ว​ก็​โดด​ลง​น้ำ​ว่าย​เข้า​ฝั่ง