Search form

ยอห์น 3

พระเยซู​กับ​นิโคเดมัส

1มี​ป้อจาย​คน​นึ่ง​จื้อ​นิโคเดมัส เป๋น​สมาชิก​หมู่​ฟาริสี​กับ​เป๋น​ผู้​นำ​จาว​ยิว​คน​นึ่ง 2เขา​มา​หา​พระเยซู​ต๋อน​เมื่อคืน อู้​กับ​พระองค์​ว่า “อาจ๋ารย์ หมู่​เฮา​ฮู้​ว่า ต้าน​เป๋น​อาจ๋ารย์​ตี้​มา​จาก​พระเจ้า ย้อน​ว่า​ก๋าน​อัศจ๋รรย์​ตี้​อาจ๋ารย์​เยียะ บ่มี​ใผ​เยียะ​ได้ นอก​จาก​คน​ตี้​พระเจ้า​อยู่​ตวย​เต้าอั้น” 3พระเยซู​ก็​บอก​ว่า “เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ว่า ใผ​บ่เกิด​ใหม่​ก็​บ่หัน​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า

4นิโคเดมัส​ก็​ถาม​แหม​ว่า “คน​เฒ่า​แล้ว​จะ​เกิด​ใหม่​ได้​จาใด จะ​หื้อ​มุด​เข้า​ไป​ใน​ต๊อง​แม่ แล้ว​เกิด​ออก​มา​ใหม่​แหม​รอบ​กา”

5พระเยซู​ก็​ตอบ​แหม​ว่า “เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ว่า ถ้า​ใผ​บ่ได้​เกิด​จาก​น้ำ​กับ​พระวิญญาณ ก็​จะ​เข้า​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​บ่ได้ 6จีวิต​ตาง​เนื้อหนัง​นี้​มา​จาก​ป้อ​แม่​ของ​เฮา แต่​จีวิต​ตาง​ฝ่าย​จิตวิญญาณ​มา​จาก​พระวิญญาณ 7ตี้​เฮา​บอก​ว่า ‘หมู่​ต้าน​จะ​ต้อง​เกิด​ใหม่​นั้น’ ต้าน​บ่ต้อง​งืด​เนาะ 8ลม​ใค่​ปั๊ด​ไป​ตาง​ใด ก็​ปั๊ด​ไป​ตาง​นั้น ต้าน​ได้​ยิน​เสียง​ลม แต่​บ่ฮู้​ว่า​มา​จาก​ไหน กาว่า​จะ​ปั๊ด​ไป​ไหน คน​ตี้​เกิด​จาก​พระวิญญาณ​ก็​จะ​เป๋น​จาอั้น​เน่อ”

9นิโคเดมัส​ก็​ถาม​แหม​ว่า “มัน​จะ​เป๋น​ไป​ได้​จาใด”

10พระเยซู​ก็​ตอบ​ว่า “ต้าน​ก็​เป๋น​อาจ๋ารย์​ตี้​จาว​อิสราเอล​นับ​หน้า​ถือ​ต๋า​กั๋น จาใด​ต้าน​บ่เข้าใจ๋​เรื่อง​นี้​แหม 11เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ว่า หมู่​เฮา​เล่า​เรื่อง​ตี้​หมู่​เฮา​ได้​ฮู้ กับ​เป๋น​พยาน​ใน​สิ่ง​ตี้​ได้​หัน แต่​หมู่​ต้าน​ก็​บ่ยอม​ฮับ​กำ​พยาน​ของ​หมู่​เฮา 12นี่​ขนาด​เฮา​อู้​เถิง​เรื่อง​ใน​โลก​นี้ หมู่​ต้าน​ยัง​บ่ยอม​เจื้อ​เลย แล้ว​ถ้า​เฮา​อู้​เถิง​เรื่อง​ใน​สวรรค์​หื้อ​หมู่​ต้าน​ฟัง หมู่​ต้าน​จะ​เจื้อ​เฮา​กา 13บ่มี​ใผ​เกย​ขึ้น​ไป​บน​สวรรค์ นอก​จาก​คน​ตี้​ลง​มา​จาก​สวรรค์​เต้าอั้น ก็​คือ บุตรมนุษย์ 14เหมือน​ตี้​โมเสส​ได้​ยก​ไม้เต๊า ตี้​มี​งู​ตองแดง​ขึ้น​ใน​ดินแดน​ทุรกั๋นดาร​จาใด​ บุตรมนุษย์​ก็​จะ​ต้อง​ถูก​ยก​ขึ้น​จาอั้น​เหมือน​กั๋น 15เปื้อ​ว่า​กู้​คน​ตี้​เจื้อ​วางใจ๋​ใน​พระองค์​จะ​มี​จีวิต​นิรันดร์

16“ย้อน​ว่า​พระเจ้า​ฮัก​โลก​นี้​นัก​ขนาด จึง​หื้อ​พระบุตร​องค์​เดียว​ของ​พระองค์ เปื้อ​กู้​คน​ตี้​เจื้อ​วางใจ๋​พระบุตร​นั้น​จะ​บ่ฉิบหาย แต่​มี​จีวิต​นิรันดร์ 17ย้อน​ว่า​พระเจ้า​บ่ได้​ส่ง​พระบุตร​เข้า​มา​ใน​โลก​นี้ เปื้อ​ตัดสิน​ลงโต้ษ​คน​ใน​โลก แต่​มา​เปื้อ​จ้วย​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ 18คน​ใด​ตี้​เจื้อ​วางใจ๋​พระองค์​นั้น​ก็​บ่ถูก​ลงโต้ษ แต่​คน​ใด​ตี้​บ่เจื้อ​วางใจ๋​พระองค์​ก็​ได้​ถูก​ตัดสิน​ลงโต้ษ​ไป​แล้ว ย้อน​เขา​บ่ได้​เจื้อ​วางใจ๋​พระบุตร​องค์​เดียว​ของ​พระเจ้า 19นี่​เป๋น​วิธี​ตี้​พระเจ้า​ใจ๊​ตัดสิน คือ ความ​เป่งแจ้ง​ได้​เข้า​มา​ใน​โลก​นี้​แล้ว แต่​คน​ก็​ฮัก​ความ​มืด​นัก​เหลือ​ความ​เป่งแจ้ง ย้อน​ว่า​หมู่​เขา​เยียะ​บาป 20กู้​คน​ตี้​เยียะ​บาป​ก็​จัง​ความ​เป่งแจ้ง กับ​จะ​บ่เข้า​มา​อยู่​ใน​ตี้​แจ้ง ย้อน​ว่า​หมู่​เขา​กั๋ว​ความ​เป่งแจ้ง​จะ​เปิดเผย​หื้อ​หัน​ความ​บาป​ตี้​เขา​ได้​เยียะ​ออก​มา 21แต่​คน​ตี้​เยียะ​ต๋าม​ตี้​พระเจ้า​หัน​ว่า​ถูกต้อง ก็​เข้า​มา​ใน​ตี้​แจ้ง เปื้อ​ว่า​ความ​เป่งแจ้ง​จะ​เยียะ​หื้อ​หัน​ว่า สิ่ง​ตี้​เขา​เยียะ​นั้น ก็​ย้อน​เขา​เจื้อฟัง​พระเจ้า”

พิธี​บัพติศมา​ของ​ยอห์น​กับ​ของ​พระเยซู

22หลัง​จาก​นั้น พระเยซู​กับ​หมู่​สาวก​ก็​ปา​กั๋น​เตียว​ไป​ใน​แคว้น​ยูเดีย แล้ว​ก็​ย้าง​กั๋น​อยู่​ตี้​หั้น กับ​หื้อ​บัพติศมา​กับ​คน​ตังหลาย 23ส่วน​ยอห์น​ก็​ก่ำลัง​หื้อ​บัพติศมา​อยู่​ตี้​หมู่บ้าน​อายโนน​ใก้​หมู่บ้าน​สาลิม ย้อน​ตี้​หั้น​มี​น้ำ​นัก​กับ​คน​ปา​กั๋น​มา​ฮับ​บัพติศมา 24(​เรื่อง​นี้​เกิด​ขึ้น​ก่อน​ตี้​ยอห์น​จะ​โดน​ยับ​ขัง​คอก​)

25สาวก​ของ​ยอห์น​บาง​คน​เถียง​กับ​จาว​ยิว​คน​นึ่ง​เรื่อง​พิธี​ซ่วย​มือ​ซ่วย​ตี๋น​ก่อน​กิ๋น​ข้าว 26แล้ว​หมู่​เขา​ก็​ปา​กั๋น​มา​หา​ยอห์น บอก​ยอห์น​ว่า “อาจ๋ารย์​ครับ คน​ตี้​อาจ๋ารย์​เกย​อู้​เถิง ตี้​เกย​อยู่​กับ​อาจ๋ารย์​ฝั่ง​ปู๊น​ของ​แม่น้ำ​จอร์แดน บ่าเดี่ยว​นี้​เขา​ก่ำลัง​หื้อ​บัพติศมา​อยู่ แล้ว​กู้​คน​ก็​ปา​กั๋น​แห่​ไป​หา​เขา​เหีย​หมด”

27ยอห์น​ก็​บอก​ว่า “บ่มี​ใผ​ได้​ฮับ​อะหยัง​นอก​จาก​พระเจ้า​จะ​หื้อ 28หมู่​ต้าน​ก็​เป๋น​พยาน​ได้​ลอ​ว่า เฮา​เกย​บอก​ว่า ‘เฮา​บ่ใจ้​พระคริสต์ แต่​พระเจ้า​ใจ๊​เฮา​มา​ก่อน​พระองค์’

29“เจ้าสาว​เป๋น​ของ​เจ้าบ่าว แต่​เปื้อน​เจ้าบ่าว​ตี้​ถ้า​ฟัง​อยู่ ก็​มี​ความ​สุข​เมื่อ​ได้​ยิน​เสียง​เจ้าบ่าว ก็​เหมือน​เฮา​ตี้​มี​ความ​สุข​เมื่อ​ได้​ยิน​เรื่อง​ตี้​เกิด​ขึ้น​กับ​พระเยซู 30พระองค์​ต้อง​ยิ่งใหญ่​ขึ้น แล้ว​ตั๋ว​เฮา​ก็​ต้อง​หน้อย​ลง

ผู้​ตี้​ลง​มา​จาก​สวรรค์

31“ผู้​ตี้​ลง​มา​จาก​สวรรค์​ก็​เป๋น​ใหญ่​เหลือ​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง ส่วน​คน​ตี้​มา​จาก​โลก​ก็​เป๋น​ของ​โลก อู้​ก้า​เรื่อง​ของ​โลก​เต้าอั้น แต่​ผู้​ตี้​ลง​มา​จาก​สวรรค์​นั้น​เป๋น​ใหญ่​เหลือ​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง 32พระองค์​เป๋น​พยาน​ใน​สิ่ง​ตี้​พระองค์​ได้​หัน​ได้​ยิน​มา แต่​ก็​บ่มี​ใผ​ยอมฮับ​กำ​พยาน​ของ​พระองค์ 33ส่วน​คน​ตี้​ยอมฮับ​กำ​พยาน​นั้น ก็​แสดง​ว่า​เขา​เจื้อ​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​ว่า​เป๋น​ความ​จริง 34ย้อน​ว่า​ผู้​ตี้​พระเจ้า​ใจ๊​มา​นั้น อู้​กำ​ตี้​มา​จาก​พระเจ้า ย้อน​ว่า​พระเจ้า​หื้อ​พระวิญญาณ​กับ​พระองค์​อย่าง​เต๋ม​ตี้​บ่มี​ขีด​จ๋ำกัด​เลย 35พระเจ้า​ฮัก​พระบุตร​กับ​หื้อ​พระองค์​ควบคุม​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง 36คน​ตี้​เจื้อ​วางใจ๋​ใน​พระบุตร​นั้น ก็​มี​จีวิต​นิรันดร์ แต่​คน​ตี้​บ่เจื้อ​ฟัง​พระบุตร​ก็​บ่หัน​จีวิต​นิรันดร์ ป๋าย​บ่ปอ​พระเจ้า​จะ​ลง​โต้ษ​เขา​ตลอด​ไป”