Search form

ยอห์น 3:12

12นี่​ขนาด​เฮา​อู้​เถิง​เรื่อง​ใน​โลก​นี้ หมู่​ต้าน​ยัง​บ่ยอม​เจื้อ​เลย แล้ว​ถ้า​เฮา​อู้​เถิง​เรื่อง​ใน​สวรรค์​หื้อ​หมู่​ต้าน​ฟัง หมู่​ต้าน​จะ​เจื้อ​เฮา​กา