Search form

ยอห์น 3:20

20กู้​คน​ตี้​เยียะ​บาป​ก็​จัง​ความ​เป่งแจ้ง กับ​จะ​บ่เข้า​มา​อยู่​ใน​ตี้​แจ้ง ย้อน​ว่า​หมู่​เขา​กั๋ว​ความ​เป่งแจ้ง​จะ​เปิดเผย​หื้อ​หัน​ความ​บาป​ตี้​เขา​ได้​เยียะ​ออก​มา