Search form

ยอห์น 4:11

11แม่ญิง​คน​นั้น​ก็​ตอบ​ว่า “ต้าน​เจ้า ต้าน​บ่มี​อะหยัง​ตัก​น้ำ​สัก​อย่าง น้ำบ่อ​นี้​ก็​เลิ็ก แล้ว​ต้าน​จะ​เอา​น้ำ​ตี้​หื้อ​จีวิต​นั้น​ลุก​ไหน​มา”