Search form

ยอห์น 4:14

14แต่​คน​ตี้​ได้​กิ๋น​น้ำ​ตี้​เฮา​จะ​หื้อ ก็​จะ​บ่อยาก​กิ๋น​น้ำ​แหม ย้อน​ว่า​น้ำ​ตี้​เฮา​จะ​หื้อ​นั้น​ก็​ก๋าย​เป๋น​ต๋าน้ำ​ตี้​ไหล​บ่หยุด​ใน​ตั๋ว​เขา กับ​จะ​หื้อ​เขา​มี​จีวิต​นิรันดร์”