Search form

ยอห์น 4:15

15แม่ญิง​คน​นั้น​ก็​อู้​ว่า “ต้าน​เจ้า ขอ​น้ำ​นี้​หื้อ​กับ​ข้าเจ้า​เต๊อะ ข้าเจ้า​จะ​ได้​บ่อยาก​กิ๋น​น้ำ​แหม กับ​บ่ต้อง​ปิ๊ก​มา​ตัก​น้ำ​ตี้​น้ำบ่อ​นี้​แหม​ตวย”