Search form

ยอห์น 4:22

22หมู่​จาว​สะมาเรีย​บ่ฮู้จัก​พระเจ้า​ตี้​ตั๋ว​เก่า​นมัสก๋าน แต่​หมู่​เฮา​จาว​ยิว​ฮู้จัก​พระเจ้า​ตี้​เฮา​นมัสก๋าน ย้อน​ว่า​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​นั้น​ก็​มา​โดย​ตาง​จาว​ยิว