Search form

ยอห์น 4:27

27แล้ว​ต๋อน​นั้น​หมู่​สาวก​ก็​ปิ๊ก​มา​ปอดี หมู่​เขา​ก็​งืด​ตี้​หัน​พระเยซู​ก่ำลัง​อู้​อยู่​กับ​แม่ญิง แต่​ก็​บ่มี​ใผ​ถาม​พระองค์​ว่า “พระองค์​ใค่​ได้​อะหยัง​จาก​แม่ญิง​คน​นั้น กาว่า เยียะ​หยัง​พระองค์​ไป​อู้​กับ​เขา”