Search form

ยอห์น 4:34

34พระองค์​ก็​บอก​ว่า “ของกิ๋น​ของ​เฮา​ก็​คือ เยียะ​ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระเจ้า​ผู้​ตี้​ใจ๊​เฮา​มา กับ​เยียะ​ก๋าน​ของ​พระองค์​หื้อ​แล้ว