Search form

ยอห์น 4:35

35หมู่​ต้าน​มี​กำ​ตี้​บอก​ว่า ‘กอย​ถ้า​แหม​สี่​เดือน​ก็​จะ​เกี่ยว​ข้าว​ได้​แล้ว’ แต่​เฮา​บอก​ต้าน​ว่า หื้อ​มืน​ต๋า​ผ่อ​โต้ง​หั้น​ลอ บ่าเดี่ยว​นี้​ข้าว​ก็​เหลือง​ฮะ​เหลือง​ฮ่าม พร้อม​เกี่ยว​ได้​แล้ว