Search form

ยอห์น 4:36

36ต๋อน​นี้​คน​เกี่ยว​ก่ำลัง​ฮับ​ก้า​จ้าง กับ​ก่ำลัง​ฮอม​พืช​ผล​นั้น​ไว้​สำหรับ​จีวิต​นิรันดร์ คน​ปูก​กับ​คน​เกี่ยว​ก็​เลย​มี​ความ​สุข​ฮ่วม​กั๋น