Search form

ยอห์น 4:39

39จาก​กำ​พยาน​ของ​แม่ญิง​คน​นั้น ตี้​ว่า “ป้อจาย​คน​นี้​บอก​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ตี้​ตั๋ว​ข้าเจ้า​เกย​เยียะ” ก็​เยียะ​หื้อ​จาว​สะมาเรีย​หลาย​คน​ใน​เมือง​นั้น​เจื้อ​วางใจ๋​ใน​พระองค์