Search form

ยอห์น 4:40

40เมื่อ​จาว​สะมาเรีย​มา​หา​พระองค์ หมู่​เขา​ได้​ฮ้อง​ขอ​หื้อ​พระองค์​ย้าง​อยู่​กับ​หมู่​เขา แล้ว​พระองค์​ก็​ย้าง​อยู่​ตี้​หั้น​แหม​สอง​วัน