Search form

ยอห์น 4:46

46พระเยซู​ก็​ปิ๊ก​ไป​หมู่บ้าน​คานา​ใน​แคว้น​กาลิลี​แหม​เตื้อ​นึ่ง ตี้​หั้น​เป๋น​หมู่บ้าน​ตี้​พระองค์​เกย​เปี่ยน​น้ำ​หื้อ​เป๋น​เหล้า​องุ่น ตี้​หั้น​มี​ข้าราชก๋าน​คน​นึ่ง ลูกบ่าว​ของ​เขา​อยู่​ตี้​เมือง​คาเปอรนาอุม บ่สบาย​หนัก