Search form

ยอห์น 4:5

5ใน​แคว้น​สะมาเรีย พระองค์​เตียวตาง​ไป​เถิง​เมือง​สิคาร์​ใก้ๆ กับ​ตี้​ดิน​ของ​ยาโคบ​ตี้​เขา​ได้​หื้อ​กับ​โยเซฟ​ลูกบ่าว​ของ​เขา​ไว้