Search form

ยอห์น 4:53

53ป้อ​คน​นั้น​ก็​เข้าใจ๋​ว่า​เป๋น​เวลา​ตี้​พระเยซู​อู้​ว่า “ลูกบ่าว​ต้าน​จะ​หาย” ย้อน​จาอั้น ตั๋ว​เขา​กับ​กู้​คน​ใน​ครอบครัว​ก็​มา​เจื้อ​วางใจ๋​ใน​พระองค์