Search form

ยอห์น 4:9

9แม่ญิง​จาว​สะมาเรีย​ก็​อู้​ว่า “ต้าน​เป๋น​จาว​ยิว ข้าเจ้า​เป๋น​แม่ญิง​จาว​สะมาเรีย จาใด​ต้าน​มา​ขอ​น้ำ​ข้าเจ้า​กิ๋น” (​เขา​อู้​จาอี้ ย้อน​ว่า​จาว​ยิว​บ่ยุ่ง​เกี่ยว​อะหยัง​กับ​จาว​สะมาเรีย​)