Search form

ยอห์น 5:14

14หลังจาก​นั้น พระเยซู​ก็​ปะ​เขา​แหม​เตื้อ​ใน​พระวิหาร พระองค์​ก็​อู้​กับ​เขา​ว่า “ต๋อน​นี้​ต้าน​ก็​หาย​ดี​แล้ว หื้อ​ย้าง​เยียะ​บาป​เหีย เปื้อ​บ่หื้อ​ความ​ตุ๊ก​นัก​เหลือ​นี้​เกิด​ขึ้น​กับ​ต้าน​แหม”