Search form

ยอห์น 5:19

สิทธิ​อำนาจ​ของ​พระบุตร

19พระเยซู​บอก​กับ​หมู่​ผู้นำ​จาว​ยิว​ว่า “เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า พระบุตร​เยียะ​ต๋าม​ใจ๋​ตั๋ว​เก่า​บ่ได้ พระองค์​เยียะ​ได้​ก้า​สิ่ง​ตี้​หัน​พระบิดา​เยียะ​เต้าอั้น ย้อน​ว่า​อะหยัง​ตี้​พระบิดา​เยียะ พระบุตร​ก็​เยียะ​ตวย