Search form

ยอห์น 5:30

ผู้​ตี้​เป๋น​กำ​พยาน​หื้อ​พระเยซู

30“เฮา​จะ​เยียะ​อะหยัง​ต๋าม​ใจ๋​ตั๋ว​เก่า​บ่ได้ พระเจ้า​สั่ง​จาใด เฮา​ก็​ตัดสิน​ไป​จาอั้น แล้ว​กำ​ตัดสิน​ของ​เฮา​ก็​ยุติธรรม ย้อน​ว่า​เฮา​เยียะ​ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​ผู้​ตี้​ใจ๊​เฮา​มา บ่ใจ้​ต๋าม​ใจ๋​ของ​ตั๋ว​เก่า