Search form

ยอห์น 5:36

36“แต่​เฮา​มี​กำ​พยาน​ตี้​ยิ่งใหญ่​นัก​เหลือ​กำ​พยาน​ของ​ยอห์น ย้อน​ว่า​ก๋าน​ตี้​พระบิดา​มอบ​หื้อ​เฮา​เยียะ​จ๋น​แล้ว คือ​กำ​สั่ง​สอน​กับ​หมายสำคัญ​ตี้​เฮา​ก่ำลัง​เยียะ​อยู่ ก๋าน​นี้​เป๋น​พยาน​หื้อ​เฮา​ว่า​พระบิดา​เป๋น​ผู้​ตี้​ใจ๊​เฮา​มา