Search form

ยอห์น 5:7

7ป้อจาย​คน​นี้​ก็​ตอบ​ว่า “ต้าน​ครับ เมื่อ​น้ำ​เป๋น​คลื่น ก็​บ่มี​ใผ​จ้วย​เอา​เฮา​ลง​ไป​สัก​คน ต๋อน​เฮา​กั๊น​จะ​ลง คน​อื่น​ก็​ลู่​ลง​ไป​เหีย​ก่อน​กู้​เตื้อ”