Search form

ยอห์น 6

พระเยซู​เลี้ยง​คน​ห้า​ปัน​คน

1หลังจาก​นั้น​พระเยซู​ก็​ข้าม​ไป​แหม​เผิก​นึ่ง​ของ​ทะเลสาบ​กาลิลี (​มี​แหม​จื้อ​ว่า ทะเลสาบ​ทิเบเรียส​) 2มี​คน​นัก​ขนาด​ตวย​พระองค์​ไป ย้อน​ว่า​หมู่​เขา​ได้​หัน​หมายสำคัญ​ตี้​พระองค์​ได้​ฮักษา​คน​บ่สบาย 3-4ต๋อน​นั้น​ใก้​จะ​เถิง​งาน​ปัสกา​ของ​จาว​ยิว พระองค์​ได้​เตียว​ขึ้น​ไป​บน​ดอย แล้ว​นั่ง​อยู่​กับ​หมู่​สาวก​ของ​พระองค์

5เมื่อ​พระองค์​เหงย​หน้า​ขึ้น​มา ก็​หัน​หมู่​คน​เป๋น​จ๋ำนวน​นัก​ปา​กั๋น​มา​หา พระองค์​ก็​อู้​กับ​ฟีลิป​ว่า “เฮา​จะ​ซื้อ​ของกิ๋น​ตี้​ไหน​เถิง​จะ​ปอ​เลี้ยง​คน​ตึงหมด​นี้” 6(​พระองค์​ถาม​เปื้อ​ลองใจ๋​ฟีลิป แต๊ๆ แล้ว​พระองค์​ฮู้​ว่า​จะ​เยียะ​จาใด​)

7ฟีลิป​ก็​บอก​ว่า “ก้าจ้าง​สอง​ร้อย​วัน ยัง​บ่ปอ​ซื้อ​ของ​กิ๋น​หื้อ​หมู่​เขา​กิ๋น​กั๋น​คน​ละ​หน้อย​เลย”

8สาวก​แหม​คน​นึ่ง​ของ​พระองค์​จื้อ​อันดรูว์ น้องบ่าว​ซีโมน​เปโตร​บอก​ว่า 9“มี​หละอ่อน​ป้อจาย​คน​นึ่ง เขา​มี​เข้าหนมปัง​บาร์เลย์​ห้า​ก้อน​กับ​ป๋า​แหม​สอง​ตั๋ว แต่​มอกอี้​ตึง​บ่ปอ​เลี้ยง​คน​ตึงหมด”

10ตี้​หั้น​มี​หญ้า​เปียง​อยู่ พระเยซู​ก็​เลย​อู้​กับ​หมู่​สาวก​ว่า “บอก​หื้อ​หมู่​เขา​นั่ง​ลง” แล้ว​กู้​คน​ก็​ปา​กั๋น​นั่ง​ลง (​นับ​ก้า​ป้อจาย​ได้​ประมาณ​ห้า​ปัน​คน​) 11แล้ว​พระเยซู​ก็​เอา​เข้าหนมปัง​มา เมื่อ​อธิษฐาน​ขอบคุณ​พระเจ้า​แล้ว พระองค์​ก็​หัก​แจก​หื้อ​กู้​คน​ตี้​นั่ง​อยู่​กิ๋น​กั๋น​เต๋ม​ตี้ แล้ว​พระองค์​ก็​เอา​ป๋า​มา​เยียะ​อย่าง​เดียว​กั๋น

12หลัง​จาก​กู้​คน​กิ๋น​อิ่ม​แล้ว พระองค์​ก็​บอก​หมู่​สาวก​ว่า “เก็บ​เข้าหนมปัง​ตี้​เหลือ​มา​หื้อ​หมด จะ​ได้​บ่เสีย​ของ” 13แล้ว​หมู่​สาวก​ก็​ไป​เก็บ​ตี้​เหลือ​ตี้​มา​จาก​เข้าหนมปัง​บาร์เลย์​ห้า​ก้อน​นั้น​ได้​สิบ​สอง​ซ้า​เต๋มๆ

14คน​ตังหลาย​เมื่อ​หัน​หมายสำคัญ​ตี้​พระองค์​เยียะ ก็​ปา​กั๋น​อู้​ว่า “คน​นี้​ต้อง​เป๋น​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​คน​นั้น​ตี้​ว่า​กั๋น​ว่า​จะ​เข้า​มา​ใน​โลก​นี้ แน่ๆ” 15พระเยซู​ฮู้​ว่า​หมู่​เขา​จะ​ค่ำเข​หื้อ​พระองค์​ไป​เป๋น​กษัตริย์​ของ​หมู่​เขา พระองค์​ก็​เลย​ลัก​ขึ้น​ไป​บน​ดอย​คน​เดียว

พระเยซู​เตียว​บน​น้ำ

16ตก​เมื่อแลง​มา หมู่​สาวก​ของ​พระองค์​ก็​ไป​ตี้​ทะเลสาบ 17แล้ว​ลง​เฮือ​ข้าม​ฟาก​ไป​เมือง​คาเปอรนาอุม ย้อน​ว่า​ต๋อน​นั้น​มืด​แล้ว แต่​พระเยซู​ก็​ยัง​บ่มา​หา​หมู่​เขา 18แล้ว​ลมหลวง​ก็​ปั๊ด​มา เยียะ​หื้อ​ทะเลสาบ​มี​คลื่น​แฮง​ขนาด 19เมื่อ​เฮือ​ออก​จาก​ฝั่ง​มา​ได้​สัก​ห้า หก​กิโลเมตร หมู่​สาวก​ก็​หัน​พระเยซู​ก่ำลัง​เตียว​มา​บน​น้ำ​เข้า​มา​ใก้​เฮือ หมู่​เขา​ก็​ปา​กั๋น​กั๋ว​ขนาด 20พระเยซู​ก็​บอก​ว่า “นี่​เฮา​เน่อ บ่ถ้า​กั๋ว” 21แล้ว หมู่​เขา​ก็​เต๋ม​ใจ๋​ฮับ​พระองค์​ขึ้น​เฮือ แล้ว​เฮือ​ก็​เถิง​ฝั่ง​ตี้​เขา​จะ​ไป​ปอ​ดี

หมู่​คน​ปา​กั๋น​เซาะ​หา​พระเยซู

22ตก​แหม​วัน คน​จ๋ำนวน​นัก​ตี้​ยัง​อยู่​แหม​เผิก​นึ่ง หัน​ว่า​วัน​ก่อน​หน้า​นั้น​ตี้​หั้น​มี​เฮือ​ก้า​ลำ​เดียว กับ​ฮู้​ว่า​หมู่​สาวก​เต้าอั้น​ตี้​ลง​เฮือ​ลำ​นั้น​ไป แต่​พระเยซู​บ่ได้​ลง​ไป​ตวย 23แล้ว​มี​เฮือ​ลำ​อื่น​ตี้​ลุก​มา​จาก​เมือง​ทิเบเรียส เข้า​มา​จอด​ฝั่ง​ใก้ๆ ตี้​หมู่​เขา​ได้​กิ๋น​เข้าหนมปัง​หลัง​จาก​พระเยซู​อธิษฐาน​ขอบคุณ​พระเจ้า​แล้ว 24บ่ากอง​หมู่​เขา​หัน​ว่า​พระเยซู​ตึง​หมู่​สาวก​บ่อยู่​ตี้​หั้น ก็​ปา​กั๋น​ลง​เฮือ​ลำ​นั้น​ไป​ตวย​เซาะหา​พระองค์​ตี้​เมือง​คาเปอรนาอุม

พระเยซู​เป๋น​ของ​กิ๋น​ตี้​หื้อ​จีวิต​นิรันดร์

25เมื่อ​หมู่​เขา​ปะ​พระเยซู​แหม​เผิก​นึ่ง​ของ​ทะเลสาบ หมู่​เขา​ก็​ถาม​พระองค์​ว่า “อาจ๋ารย์​ต้าน​มา​เมื่อ​ใด​ละ”

26พระเยซู​ก็​ตอบ​ว่า “เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า ตี้​หมู่​ต้าน​ตวย​เซาะ​หา​เฮา บ่ใจ้​ว่า​หมู่​ต้าน​เข้าใจ๋​หมายสำคัญ​ตี้​หมู่​ต้าน​หัน แต่​ย้อน​ว่า​ได้​กิ๋น​เข้าหนมปัง​จ๋น​อิ่ม​บ่ดาย 27บ่ถ้า​เยียะ​ก๋าน​เปื้อ​ของกิ๋น​ตี้​เน่า​บูด​ได้ แต่​หื้อ​เยียะ​ก๋าน เปื้อ​ของ​กิ๋น​ตี้​อยู่​ได้​จ๋น​เถิง​จีวิต​นิรันดร์ บุตรมนุษย์​จะ​เป๋น​คน​หื้อ​ของกิ๋น​นั้น​กับ​หมู่​ต้าน ย้อน​ว่า​พระเจ้า​พระบิดา​หื้อ​สิทธิ​อำนาจ​กับ​บุตรมนุษย์​ตี้​จะ​เยียะ​จาอี้​ได้” 28แล้ว​หมู่​เขา​ก็​ถาม​แหม​ว่า “หมู่​เฮา​ต้อง​เยียะ​อะหยัง เถิง​จะ​เยียะ​หื้อ​พระเจ้า​ปอใจ๋”

29พระเยซู​ก็​ตอบ​ว่า “สิ่ง​ตี้​พระเจ้า​ใค่​หื้อ​เยียะ​ก็​คือ​เจื้อ​วางใจ๋​ผู้​ตี้​พระองค์​ใจ๊​มา”

30หมู่​เขา​ก็​ถาม​แหม​ว่า “ถ้า​จาอั้น ต้าน​จะ​เยียะ​หมายสำคัญ​อะหยัง​เปื้อ​เฮา​จะ​ได้​หัน​และ​เจื้อ​วางใจ๋​ต้าน​ได้ ต้าน​จะ​เยียะ​อะหยัง​พ่อง 31ป้อ​อุ๊ย​แม่​หม่อน​ของ​เฮา​ได้​กิ๋น​มานา​ ใน​ดินแดน​ทุรกั๋นดาร​อย่าง​ตี้​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ว่า ‘ต้าน​ได้​หื้อ​ของ​กิ๋น​จาก​สวรรค์’ ”

32พระเยซู​ก็​ตอบ​ว่า “เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า บ่ใจ้​โมเสส​ตี้​หื้อ​ของกิ๋น​จาก​สวรรค์​นั้น​กับ​ต้าน แต่​เป๋น​พระบิดา​ของ​เฮา​ตี้​หื้อ​ของกิ๋น​ตี้​แต๊​จริง​จาก​สวรรค์​กับ​หมู่​ต้าน 33ย้อน​ว่า​ของกิ๋น​ตี้​พระเจ้า​หื้อ​นั้น​ก็​คือ​ผู้​ตี้​ลง​มา​จาก​สวรรค์ แล้ว​หื้อ​จีวิต​กับ​โลก​นี้”

34หมู่​เขา​ก็​อู้​ว่า “ต้าน​ครับ ต่อไป​นี้​ขอ​ของกิ๋น​นั้น​หื้อ​หมู่​เฮา​ตวย​เต๊อะ”

35พระเยซู​ก็​อู้​ว่า “เฮา​เป๋น​ของกิ๋น​ตี้​หื้อ​จีวิต คน​ตี้​มา​หา​เฮา​ก็​จะ​บ่อยาก​กิ๋น​ข้าว​แหม แล้ว​คน​ตี้​เจื้อ​วางใจ๋​ใน​เฮา​ก็​จะ​บ่อยาก​กิ๋น​น้ำ​แหม​เลย 36เหมือน​กับ​ตี้​เฮา​เกย​บอก​หมู่​ต้าน​ว่า หมู่​ต้าน​ได้​หัน​เฮา แต่​หมู่​ต้าน​ก็​ยัง​บ่เจื้อ​เฮา 37กู้​คน​ตี้​พระบิดา​หื้อ​เฮา จะ​มา​หา​เฮา ใผ​ตี้​มา​หา​เฮา เฮา​จะ​บ่ละ​บ่ขว้าง​เขา 38ย้อน​ว่า เฮา​บ่ได้​ลง​มา​จาก​สวรรค์​เปื้อ​เยียะ​ต๋าม​ใจ๋​ตั๋ว​เก่า แต่​มา​เปื้อ​เยียะ​ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​ผู้​ตี้​ใจ๊​เฮา​มา 39ความ​ต้องก๋าน​ของ​ผู้​ตี้​ใจ๊​เฮา​มา​ก็​คือ ฮักษา​กู้​คน​ตี้​พระองค์​หื้อ​เฮา​ไว้​บ่หื้อ​หาย​ไป​สัก​คน​เดียว และ​เยียะ​หื้อ​คน​หมู่​นั้น​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย ใน​วัน​สุดต๊าย 40ย้อน​ว่า​พระบิดา​ต้องก๋าน​หื้อ​กู้​คน​ตี้​หัน​พระบุตร​กับ​เจื้อ​วางใจ๋​ใน​พระองค์​นั้น​ได้​ฮับ​จีวิต​นิรันดร์ และ​เฮา​จะ​เยียะ​หื้อ​เขา​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​ใน​วัน​สุดต๊าย”

41หมู่​จาว​ยิว​ก็​ตั้งเก๊า​จ่ม​กั๋น ตี้​พระเยซู​อู้​ว่า “เฮา​เป๋น​ของกิ๋น​ตี้​ลง​มา​จาก​สวรรค์” 42และ​หมู่​จาว​ยิว​ก็​อู้​กั๋น​แหม​ว่า “นี่​เยซู ลูกบ่าว​โยเซฟ​บ่ใจ้​กา ป้อ​แม่​ของ​เขา​เฮา​ก็​ฮู้จัก แล้ว​เขา​อู้​ได้​จาใด​ว่า ‘เฮา​ลง​มา​จาก​สวรรค์’ ”

43พระเยซู​ก็​อู้​ว่า “บ่ต้อง​จ่ม​กั๋น​เนาะ 44บ่มี​ใผ​ติดต๋าม​เฮา​ได้ ถ้า​พระบิดา​ผู้​ตี้​ใจ๊​เฮา​มา​บ่ได้​ปา​เขา​มา​หา​เฮา และ​เฮา​จะ​เยียะ​หื้อ​เขา​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​ใน​วัน​สุดต๊าย 45ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​เขียน​ไว้​ว่า ‘พระเจ้า​จะ​สั่ง​สอน​กู้​คน’ กู้​คน​ตี้​ยอม​ฟัง​พระบิดา​กับ​เฮียน​ฮู้​จาก​พระองค์ เขา​ตึง​มา​ติดต๋าม​เฮา 46บ่มี​ใผ​เกย​หัน​พระบิดา นอก​จาก​ผู้​ตี้​มา​จาก​พระเจ้า​เต้าอั้น​ตี้​เกย​หัน​พระบิดา 47เฮา​จะ​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า ใผ​ตี้​เจื้อ​วางใจ๋​เฮา​ก็​มี​จีวิต​นิรันดร์ 48เฮา​เป๋น​ของกิ๋น​ตี้​หื้อ​จีวิต 49ป้อ​อุ๊ย​แม่​หม่อน​ของ​หมู่​ต้าน​ได้​กิ๋น​มานา​ใน​ตี้​ดินแดน​ทุรกั๋นดาร แต่​หมู่​เขา​ก็​ยัง​ต๋าย​กั๋น​หมด 50แต่​เฮา​เป๋น​ของกิ๋น​นั้น​ตี้​มา​จาก​สวรรค์ ถ้า​ใผ​กิ๋น​จะ​บ่ต๋าย​แหม​เลย 51เฮา​เป๋น​ของกิ๋น​ตี้​หื้อ​จีวิต​เซิ่ง​ลง​มา​จาก​สวรรค์ ถ้า​ใผ​คน​ใด​กิ๋น​ของกิ๋น​นี้ เขา​จะ​มี​จีวิต​นิรันดร์ ของกิ๋น​นี้​ก็​คือ​เนื้อหนัง​ของ​เฮา ตี้​เฮา​จะ​หื้อ​คน​ใน​โลก​เปื้อ​มี​จีวิต​นิรันดร์​ได้”

52จาว​ยิว​ก็​ตั้งเก๊า​เถียง​กั๋น​ว่า “ป้อจาย​คน​นี้​จะ​เอา​เนื้อหนัง​ของ​เขา​หื้อ​หมู่​เฮา​กิ๋น​ได้​จาใด” 53พระเยซู​ก็​อู้​กับ​เขา​ว่า “เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า ถ้า​หมู่​ต้าน​บ่ได้​กิ๋น​เนื้อหนัง​และ​กิ๋น​เลือด​ของ​บุตรมนุษย์ ต้าน​ก็​บ่มี​จีวิต​นิรันดร์ 54ใผ​ตี้​กิ๋น​เนื้อหนัง​กับ​เลือด​ของ​เฮา ก็​มี​จีวิต​นิรันดร์ และ​เฮา​จะ​หื้อ​เขา​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​ใน​วัน​สุดต๊าย 55ย้อน​ว่า​เนื้อหนัง​ของ​เฮา​ก็​เป๋น​ของกิ๋น​ตี้​แต๊​จริง กับ​เลือด​ของ​เฮา​ก็​เป๋น​น้ำ​ตี้​แต๊​จริง 56ใผ​ตี้​กิ๋น​เนื้อหนัง​และ​กิ๋น​เลือด​ของ​เฮา คน​นั้น​ก็​อยู่​กับ​เฮา และ​เฮา​ก็​อยู่​กับ​เขา​ตวย 57เหมือน​ตี้​พระบิดา​ผู้​มี​จีวิต​อยู่​ใจ๊​เฮา​มา และ​เฮา​มี​จีวิต​ย้อน​พระบิดา จาอั้น​คน​ตี้​กิ๋น​เนื้อหนัง​กับ​เลือด​ของ​เฮา​ก็​จะ​มี​จีวิต​ย้อน​เฮา​เหมือน​กั๋น 58เฮา​เป๋น​ของกิ๋น​ตี้​ลง​มา​จาก​สวรรค์ เซิ่ง​บ่เหมือน​กับ​มานา​ตี้​ป้อ​อุ๊ย​แม่​หม่อน​ของ​หมู่​ต้าน​ได้​กิ๋น​แล้ว​ก็​ยัง​ต๋าย แต่​คน​ตี้​กิ๋น​ของกิ๋น​นี้​จะ​มี​จีวิต​นิรันดร์” 59พระเยซู​อู้​เรื่อง​นี้​ต๋อน​ตี้​สอน​ใน​ธรรมศาลา​ของ​จาว​ยิว ใน​เมือง​คาเปอรนาอุม

สาวก​หลาย​คน​เลิก​ติดต๋าม​พระองค์

60บ่ากอง​หมู่​สาวก​ของ​พระองค์​หลาย​คน​ได้​ยิน​เรื่อง​จาอั้น เขา​ก็​จ่ม​กั๋น​ว่า “ใผ​จะ​ยอมฮับ​กำสอน​ยากๆ จาอี้​ได้” 61พระเยซู​ฮู้​ว่า​หมู่​เขา​จ่ม​กั๋น​เรื่อง​นี้ พระองค์​ก็​ถาม​หมู่​เขา​ว่า “กำสอน​นี้​เยียะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​บ่ใค่​เจื้อ​เฮา​แหม​กา 62แล้ว​หมู่​ต้าน​จะ​ว่า​จาใด​ถ้า​หัน​บุตรมนุษย์​ขึ้น​ไป​บน​สวรรค์​ตี้​พระองค์​เกย​อยู่​มา​ก่อน​แล้ว 63พระวิญญาณ​หื้อ​จีวิต​นิรันดร์ แต่​สิ่ง​ตี้​คน​เยียะ​บ่มี​ประโยชน์​อะหยัง​เลย กำ​อู้​ตี้​เฮา​ได้​บอก​กับ​หมู่​ต้าน​มา​จาก​พระวิญญาณ​และ​หื้อ​จีวิต​นิรันดร์ 64แต่​หมู่​ต้าน​บาง​คน​ก็​บ่เจื้อ” (​พระเยซู​ฮู้​ตั้งแต่​ต้น​ว่า​คน​ไหน​บ่เจื้อ​และ​คน​ไหน​จะ​หักหลัง​พระองค์) 65และ​พระองค์​ก็​อู้​ว่า “ย้อน​จาอี้ เฮา​เถิง​บอก​หมู่​ต้าน​ว่า บ่มี​ใผ​ติดต๋าม​เฮา​ได้ ถ้า​พระบิดา​บ่ได้​ปา​เขา​มา​หา​เฮา”

66หลังจาก​ตี้​พระเยซู​อู้​จาอี้ ก็​มี​สาวก​หลาย​คน​ตี้​เลิก​ติดต๋าม​พระองค์

67แล้ว​พระเยซู​ก็​ถาม​สาวก​สิบ​สอง​คน​ของ​พระองค์​ว่า “หมู่​ต้าน​ก็​จะ​เลิก​ติดต๋าม​เฮา​ตวย​กา”

68ซีโมน​เปโตร​ก็​บอก​พระองค์​ว่า “ถ้า​เฮา​เลิก​ติดต๋าม​พระองค์ แล้ว​จะ​หื้อ​เฮา​ไป​ติดต๋าม​ใผ​แหม พระองค์​มี​กำ​ตี้​หื้อ​จีวิต​นิรันดร์ 69หมู่​เฮา​เจื้อ​และ​ฮู้​ว่า​พระองค์​เป๋น​ผู้​บริสุทธิ์​ของ​พระเจ้า​แต๊ๆ”

70พระเยซู​อู้​กับ​หมู่​เขา​ว่า “เฮา​เลือก​หมู่​ต้าน​ตึง​สิบ​สอง​คน​แม่น​ก่อ แต่​คน​นึ่ง​จะ​เป๋น​มาร” 71(​พระเยซู​หมาย​เถิง ยูดาส ลูกบ่าว​ของ​ซีโมน อิสคาริโอท ตี้​จะ​หัก​หลัง​พระองค์ เถิงแม้​ว่า​เขา​จะ​อยู่​ใน​หมู่​สาวก​สิบ​สอง​คน​ก็​ต๋าม​)