Search form

ยอห์น 6:11

11แล้ว​พระเยซู​ก็​เอา​เข้าหนมปัง​มา เมื่อ​อธิษฐาน​ขอบคุณ​พระเจ้า​แล้ว พระองค์​ก็​หัก​แจก​หื้อ​กู้​คน​ตี้​นั่ง​อยู่​กิ๋น​กั๋น​เต๋ม​ตี้ แล้ว​พระองค์​ก็​เอา​ป๋า​มา​เยียะ​อย่าง​เดียว​กั๋น