Search form

ยอห์น 6:19

19เมื่อ​เฮือ​ออก​จาก​ฝั่ง​มา​ได้​สัก​ห้า หก​กิโลเมตร หมู่​สาวก​ก็​หัน​พระเยซู​ก่ำลัง​เตียว​มา​บน​น้ำ​เข้า​มา​ใก้​เฮือ หมู่​เขา​ก็​ปา​กั๋น​กั๋ว​ขนาด