Search form

ยอห์น 6:24

24บ่ากอง​หมู่​เขา​หัน​ว่า​พระเยซู​ตึง​หมู่​สาวก​บ่อยู่​ตี้​หั้น ก็​ปา​กั๋น​ลง​เฮือ​ลำ​นั้น​ไป​ตวย​เซาะหา​พระองค์​ตี้​เมือง​คาเปอรนาอุม