Search form

ยอห์น 6:26

26พระเยซู​ก็​ตอบ​ว่า “เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า ตี้​หมู่​ต้าน​ตวย​เซาะ​หา​เฮา บ่ใจ้​ว่า​หมู่​ต้าน​เข้าใจ๋​หมายสำคัญ​ตี้​หมู่​ต้าน​หัน แต่​ย้อน​ว่า​ได้​กิ๋น​เข้าหนมปัง​จ๋น​อิ่ม​บ่ดาย