Search form

ยอห์น 6:3-4

3-4ต๋อน​นั้น​ใก้​จะ​เถิง​งาน​ปัสกา​ของ​จาว​ยิว พระองค์​ได้​เตียว​ขึ้น​ไป​บน​ดอย แล้ว​นั่ง​อยู่​กับ​หมู่​สาวก​ของ​พระองค์

5เมื่อ​พระองค์​เหงย​หน้า​ขึ้น​มา ก็​หัน​หมู่​คน​เป๋น​จ๋ำนวน​นัก​ปา​กั๋น​มา​หา พระองค์​ก็​อู้​กับ​ฟีลิป​ว่า “เฮา​จะ​ซื้อ​ของกิ๋น​ตี้​ไหน​เถิง​จะ​ปอ​เลี้ยง​คน​ตึงหมด​นี้”